Δείτε παρακάτω τα προϊόντα στην κατηγορία Διάφορα των Εκρηκτικών Υλών.

Ονομασία Περιγραφή Πληροφορίες
Συσκευή Πυροδότησης Exel Start DS2 Το Exel Start DS2 είναι ένα εξελιγμένο σύστημα πυροδότησης των Exel.  Φυλλάδιο
Συσκευή Πυροδότησης Exel DynoRem Surface    
Συσκευή Πυροδότησης Exel DynoRem Mine    
Ωμόμετρο Digohm    
Πένσα Καψυλλίων