Δείτε τα προϊόντα Εναυσματικών Μέσων παρακάτω.

Ονομασία Περιγραφή Πληροφορίες
Πυροκροτητές Exel MS Ο πυροκροτητής EXEL MS χρησιμοποιείται για την έναυση των εκρηκτικών μέσα στο διάτρημα.  Φυλλάδιο

 

 MSDS

Πυροκροτητές Exel HTD Ο σύνδεσμος επιφανείας EXEL HTD χρησιμοποιείται για τον χρονικό έλεγχο και τη μετάδοση της έναυσης στην επιφάνεια της ανατίναξης.  Φυλλάδιο

 

 MSDS

Πυροκροτητές Exel LP Οι συνδεσμολογίες πυροκροτητών Exel LP παρέχουν έναυση με μακρύ χρόνο επιβράδυνσης και μη ηλεκτρικό τρόπο στις υπόγειες ανατινάξεις.  Φυλλάδιο

 

 MSDS

 Εγχειρίδιο Χρήσης

Πυροκροτητές – NONEL Bunch Connector    Φυλλάδιο

 

 MSDS

 Εγχειρίδιο Χρήσης

Κοινοί Πυροκροτητές Οι κοινοί πυροκροτητές (καψύλια), αποτελούνται από ένα κυάθιο αλουμινίου κλειστό στο ένα του άκρο.  Φυλλάδιο
Ηλεκτρικοί Πυροκροτητές    Φυλλάδιο

 

 MSDS

Ακαριαία Θρυαλλίδα Η Ακαριαία θρυαλλίδα αποτελείται από ένα πυρήνα ισχυρής εκρηκτικής ύλης (πεντρίτης τετρανιτρική πενταερυθρυτόλη PETN).  Φυλλάδιο
Επιβραδυντές Ακαριαίας Θρυαλλίδας    
Βραδύκαυστη Θρυαλλίδα Η βραδύκαυστη θρυαλλίδα αποτελείται από ένα πυρήνα μαύρης πυρίτιδας. Εξωτερικά περιβάλλεται από βαμβακερά νήματα και ακολούθως επικαλύπτεται από PVC ή ασφαλτικό μίγμα για προστασία από την υγρασία.  Φυλλάδιο
Πυροκροτητές Exel B Connector Σύστημα γρήγορης σύνδεσης και ταυτόχρονης πυροδότησης 5 έως και 20 πυροκροτητών Exel  Φυλλάδιο

 

 MSDS