Η ΒΑΝΤΩΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. έχει μακροχρόνιες συνεργασίες για να εξασφαλίζει προϊόντα με άριστη ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Μεγάλες εταιρείες τόσο στον ελληνικό χώρο όσο και στο εξωτερικό έχουν επιλεγεί ώστε να φέρουμε τα πιο αξιόπιστα προϊόντα στους καταναλωτές.

Συνεργάτες στον τομέα των Εκρηκτικών Υλών

Συνεργάτες στον τομέα Εργαλείων, Μηχανημάτων & Μέσων Προστασίας