Δείτε παρακάτω τα προϊόντα στην κατηγορία Διάφορα των Εκρηκτικών Υλών.

Ονομασία Περιγραφή Πληροφορίες
Συσκευή Πυροδότησης Exel Start DS2

Το Exel Start DS2 είναι ένα εξελιγμένο σύστημα πυροδότησης των Exel.

Φυλλάδιο

Συσκευή Πυροδότησης Exel DynoRem Surface
Συσκευή Πυροδότησης Exel DynoRem Mine
Ωμόμετρο Digohm
Πένσα Καψυλλίων
<