Η ΒΑΝΤΩΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε διαθέτει πιστοποιημένη διασφάλιση ποιότητας των προϊόντων και σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές του χώρου διαθέτει σύγχρονα εργαλεία παντώς τύπου καθώς και μηχανήματα.

Η εμπειρία μας στον τομέα των εκρηκτικών υλών δίνει τις λύσεις που θέλετε και η ποικιλία εργαλείων και μηχανημάτων σας εξασφαλίζουν για την εργασία σας.

Χρησιμοποιήστε το μενού για να δείτε τα προϊόντα μας ανάλογα με την κατηγορία που σας ενδιαφέρει.