Η ΒΑΝΤΩΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε διαθέτει ιδιόκτητη αποθηκευτική μονάδα εκρηκτικών υλών δυναμικότητας 200ΤΝ. Η μονάδα απότελεί μια από τις πιο σύγχρονες και ασφαλείς αποθήκες εκρηκτικών υλών στην Έλλάδα, κατασκευασμένες σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς και οδηγίες.

Η εταίρεια επίσης διαθέτει 10 ιδιόκτητα φορτηγά αυτοκίνητα κατασκευασμένα κατάλληλα για να μεταφέρουν εκρηκτικές ύλες τα οποία είναι πιστοποιήμενα με τα απαραίτητα πιστοποιητικά (ADR).

Αυτές οι υποδομές αποτελούν και την εγγύηση της εταιρίας, η οποία σε καθημερινή βάση εξυπηρετεί τους πελάτες της σε όλη την Ηπειρωτική Ελλάδα και τα Ιόνια Νησιά.

Πάντα προσπαθούμε και παρέχουμε υπηρεσίες στους πελάτες μας σωστά και έγκαιρα δίνοντας τους τη δυνατότητα να επωφελούνται από τη συνέπεια μας και κυριότερα από την διασφάλιση ποιότητας των υπηρεσίων και των προϊοντων μας.