Η εταιρεία μας στα πλαίσια της βελτιστοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων της έχει υιοθετήσει μια σειρά από διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης. Ολοκλήρωσε με επιτυχία την διαδικασία επαναπιστοποίησης, σύμφωνα με την οποία απέκτησε πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9001:2008. Η πιστοποίηση αφορά τους παρακάτω τομείς:

  • Εμπορία Εκρηκτικών Υλών
  • Εμπορία Βιομηχανικών Εργαλείων & Μηχανημάτωv
  • Εμπορία Ειδών Ατομικής Προστασίας Εγαζομένων

Η πολιτική ποιότητας που εφαρμοζουμε αποτελεί τον βασικό άξονα για την ανάπτυξη της εταιρείας. Παρέχουμε στους πελάτες μας πληροφόρηση και τεχνογνωσία για καινούργια προϊόντα και υπηρεσίες με σκοπό πάντα την επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος γι' αυτούς και με την πεποίθηση, ότι η συνεργασία με την εταιρεία μας έχει την καλύτερη αναλογία κόστους προς όφελος.