Το εκρηκτικό προϊόν δυναμίτιδα Eurodyn™ 2000, είναι ένα ισχυρό εκρηκτικό προϊόν με βασική πρώτη ύλη τη νιτρογλυκερίνη και/ή τη νιτρογλυκόλη, ευαίσθητο σε έναυση με πυροκροτητή. Το εκρηκτικό έχει κόκκινο χρώμα με ομοιογενή  σφιχτή ζελατινώδη υφή.

Εφαρμογή

Το Eurodyn™ 2000 μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν ισχυρό εκρηκτικό για την έναυση άλλων ασθενέστερων (primer), καθώς επίσης και σαν εκρηκτικό στήλης (κύρια γόμωση) μεγάλης πυκνότητας. Το Eurodyn™ 2000 είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό όταν χρησιμοποιείται σε σκληρά πετρώματα.

Το Eurodyn™ 2000 έχει σχεδιαστεί για χρήση σε επιφανειακά μεταλλεία, σε λατομεία και κατασκευαστικά έργα, σήραγγες και υπόγειες ανατινάξεις.