Η ΒΑΝΤΩΛΑΣ ΑΕΒΕ σας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο εφαρμογής την κοινωτικής οδηγίας 2008/43/ΕΚ όπως αυτή προσαρμόστηκε με τα ΠΔ 76/2010 & ΠΔ 56/2012 εφαρμοζει πλήρως σύστημα ιχνηλασιμότητας και σήμανσης των εκρηκτικών υλών των οποίων εισάγει και διαθέτει στους πελάτες της.

Σε συνεργασία με το γερμανικό οίκο TT-E έχει θέσει σε εφαρμογή ηλεκτρονικό σύστημα σήμανσης των προϊόντων της σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της FEEM (Federation of European Explosive Manufacturers) του Ευρωπαϊκου οργανισμού παραγωγών εκρηκτικών.

Σύντομα οι πελάτες μας θα παραλάβουν πληρες ενημερωτικό εγχειρίδιο σχετικά με την διαχείριση των εκρηκτικών.