Η ΒΑΝΤΩΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε. εισάγει στην Ελλάδα εκρηκτικές ύλες της εταιρίας ORICA MINING SERVICES. Η ποιότητα των εν λόγω προϊόντων σε συνδιασμό με την πολύχρονη εμπειρία μας αποτελεί την εγγγύηση για τους πελάτες μας.

Όλα τα προϊόντα πληρούν τις πιο αυστηρές προδιαγραφές ασφάλειας. Η συνεργασία μας με την ORICA MINING SERVICES μας έχει δώσει τη δυνατότητα να προσφέρουμε προϊόντα υψηλής τεχνολογίας τα οποία δίνουν καλύτερο αποτέλεσμα διατηρώντας το κόστος του πελάτη σε χαμηλά επίπεδα.   Όλα τα προϊόντα ικανοποιούν την οδηγία REACH στοιχείο που αποτελεί εγγύηση για την προστασίας της ανθρώπινης υγείας  και του περιβάλλοντος.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει το σχεδιασμό ανατινάξεων με τη βοήθεια του σύγχρονου λογισμικού BLASTEC της εταιρίας ORICA MINING SERVICES δίνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα στον πελάτη.