Πυροκροτητές Exel B Connector


Οι σύνδεσμοι δέσμης Exel B Connectors, είναι πυροκροτητές γρήγορης-σύνδεσης που μπορούν να πυροδοτήσουν ταυτόχρονα από 5 μέχρι 20 σωλήνες μετάδοσης εκρηκτικού κύματος NONEL. Ο συνήθης σύνδεσμος δέσμης EXEL αποτελείται από ένα σύνδεσμο επιφανείας τύπου SL0 (πράσινο) ο οποίος περιέχει ένα μικρό πυροκροτητή χωρίς επιβράδυνση. Μία θηλιά ακαριαίας θρυαλλίδας, κατάλληλη να μπορεί να ενεργοποιήσει δέσμη από σωλήνες, συνδέεται με το σύνδεσμο επιφανείας. Διάφορες δέσμες από σωλήνες EXEL μπορούν να πυροδοτηθούν την ίδια στιγμή.

Αρχεία Τεχνικών Χαρακτηριστικών:
Φυλλάδιο
MSDS
Εγχειρίδιο Χρήσης