Κοινοί Πυροκροτητές


Οι κοινοί πυροκροτητές (καψύλια), αποτελούνται από ένα κυάθιο αλουμινίου κλειστό στο ένα του άκρο. Στο κάτω μέρος του κυάθιου περιέχεται μια ποσότητα κύριας ύλης (ΡΕΤΝ) και πάνω από αυτή μια ποσότητα πρωτογενούς εκρηκτικής ύλης. Η φλόγα που παράγεται από τη βραδύκαυστη θρυαλλίδα, ενεργοποιεί την πρωτογενή εκρηκτική ύλη μετατρέποντας την καύση σε έκρηξη. Η έκρηξη μεταδίδεται στη συνέχεια στην κύρια εκρηκτική ύλη του πυροκροτητή. Η ισχύς του πυροκροτητή εκφράζεται σε αριθμούς από τους οποίους το Νο.8 είναι το πιο συνηθισμένο. Ένας πυροκροτητής Νο.8 περιέχει περίπου 8mg εκρηκτικής ύλης.

Αρχεία Τεχνικών Χαρακτηριστικών:
Φυλλάδιο