Βραδύκαυστη Θρυαλλίδα


Η βραδύκαυστη θρυαλλίδα αποτελείται από ένα πυρήνα μαύρης πυρίτιδας. Εξωτερικά περιβάλλεται από βαμβακερά νήματα και ακολούθως επικαλύπτεται από PVC ή ασφαλτικό μίγμα για προστασία από την υγρασία.

Αρχεία Τεχνικών Χαρακτηριστικών:

Φυλλάδιο

Αρχεία Τεχνικών Χαρακτηριστικών:
Φυλλάδιο