Ακαριαία Θρυαλλίδα


Η Ακαριαία θρυαλλίδα αποτελείται από ένα πυρήνα ισχυρής εκρηκτικής ύλης (πεντρίτης – τετρανιτρική πενταερυθρυτόλη – PETN). Εξωτερικά περιβάλλεται από βαμβακερά και συνθετικά νήματα, προκειμένου να αποκτήσει την επιθυμητή ευκαμψία και αντοχή σε εφελκυσμό. Ακολούθως επικαλύπτεται από λεπτό στρώμα PVC για προστασία από την υγρασία.

Αρχεία Τεχνικών Χαρακτηριστικών:
Φυλλάδιο