Εκρηκτικό Γαλάκτωμα POWERGEL TRIMEX


Το Powergel Trimex είναι ένα εκρηκτικό γαλάκτωμα ευαίσθητο σε έναυση με πυροκροτητή. Το γαλάκτωμα είναι λευκού χρώματος και συσκευάζεται σε άκαμπτους πλαστικούς σωλήνες διαμέτρου 19mm, μήκους 735mm, σε χρώμα κίτρινο αδιαφανές. Τα άκρα του σωλήνα κλείνονται με καπάκια και συνδέσμους που αλληλοσυνδέονται. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η σύνδεση πολλών τέτοιων σωλήνων για την κάλυψη διατρήματος κάθε μήκους. Σπειρώματα συγκράτησης μπορούν επιλεκτικά να συνδεθούν στους σωλήνες διασφαλίζοντας ότι το φυσίγγιο παραμένει σε σταθερή θέση εντός του διατρήματος.

Προετοιμασία και Έναυση

Το Powergel Trimex μπορεί να ενεργοποιηθεί χρησιμοποιώντας είτε πυροκροτητή ισχύος τουλάχιστον Νο.8 είτε άλλο ισχυρό εκρηκτικό σε φυσίγγιο όπως το powergel magnum και το powergel magnum 365. Εφόσον ενεργοποιηθεί απευθείας με πυροκροτητή, αυτός θα πρέπει να εισέλθει στη λεπτή τάπα στη βάση του σωλήνα. Ο πυροκροτητής δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη διάτρηση της τάπας.

Αρχεία Τεχνικών Χαρακτηριστικών:
Φυλλάδιο
MSDS