Εκρηκτικό γαλάκτωμα σε μικρή διάμετρο, για χρήση σε κατασκευαστικά έργα, σήραγγες και εργασίες εξόρυξης (μη-επιτρεπόμενα). Κατάλληλη για χρήση σε όλα τα είδη πετρωμάτων, η σειρά των προϊόντων Powergel είναι κατά τέτοιον τρόπο σχεδιασμένη ώστε να παρέχει στο χρήστη τη μέγιστη δυνατή απόδοση, ενώ παράλληλα διατηρεί τα εγγενή οφέλη σε σχέση με την ασφάλεια των προηγούμενων εκρηκτικών τύπου slurry και γαλακτώματος.Έναυση και γόμωση.

Αποτελεσματική Απόδοση

Η νέα σύνθεση των εκρηκτικών γαλακτωμάτων Powergel Magnum 365 είναι βασισμένη στην προστατευμένη με πατέντα τεχνολογία που διαθέτει η Orica για τα εκρηκτικά γαλακτώματα. Με τη χρήση αυτής της μοναδικής προηγμένης τεχνολογίας, τα μη εκρηκτικά συστατικά αναμιγνύονται με τέτοιο συνεκτικό τρόπο ώστε να παρουσιάζουν εξαιρετικά κρουστικά και μηχανικά χαρακτηριστικά κατά τις ανατινάξεις, με συνέπεια την πολύ αποτελεσματική θραύση του πετρώματος. Επίσης μετά την έκρηξη, οι ιδιότητες των καυσαερίων είναι άριστες.

Αρχεία Τεχνικών Χαρακτηριστικών:
Φυλλάδιο
MSDS